Společnost nemá větší právo měnit názor jedince, než je právo jedince měnit názory ostatních členů společnosti.
Svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého.
Ten, koho nenávidíš, musí být Tvé nenávisti hoden.
Nejsilnějším prostředkem proti stárnutí je láska.