Lidskému rodu není nic dražšího než děti.
Je pošetilostí věřit, že válku je možno vybojovat rokováním nebo modlitbami.
Přátelství má být nesmrtelné, nepřátelství smrtelné.
Lidskému rodu není nic dražšího než děti.
Více je třeba všímat si děl než autorů.
Přátelství má být věčné, nenávist pomíjející.
Prokázaná věrnost většinou opět zavazuje k věrnosti.