Odvaž se používat vlastní rozum!
Nejméně se bojí smrti ti, jejichž život má největší cenu.
To, že nemám něco dobrého, co bych býval mohl mít, mě zdaleka nebolí tolik jako to, že už nemám něco, co jsem měl.
Spal jsem a snil, že život je krása. Probudil jsem se a zjistil, že je to povinnost.
Politika musí pokleknout před mravností. Mravnost utváří politiku odmítáním války, trváním na věčném míru a právech člověka.
Postupuj podle takových zásad, u nichž bys mohl jednoznačně žádat, aby se staly všeobecnými zákony.
Pokud zanikne spravedlnost, není žádný důvod, aby lidé žili na Zemi.
I ta nejupřímnější žena skrývá na dně svého srdce nějaké tajemství.
Ženy jsou jako španělské domy: mají mnoho dveří a málo oken. Je snažší vniknout do jejich srdcí, než do nich nahlédnout.
Čím více máme lásky, tím lehčeji projdeme světem.