Zasloužená chvála je jen pouhá povinnost, avšak lichotka je dar.
Je nudné bavit se s člověkem, který toho víc napsal než přečetl.
Neexistuje taková bezcená kniha, v níž by nebylo napsáno alespoň něco dobrého.
Dlouhá nepřítomnost lásku zničí, krátké přestávky ji posilí.
Přijmout dobré rady vyžaduje víc moudrosti než je rozdávat.