Nejpodivuhodnější na budoucnosti je představa, že naši dobu budou nazývat staré zlaté časy.
Nejdříve je třeba se naučit tomu, o čem píšeš, potom je třeba se naučit psát. Na jedno i druhé padne celý život.