Je hlupák ten, pro koho majetek, bohatství, moc a velikost má větší cenu než poklad, jímž je věrný přítel.
Láska tím více bolí, čím více se rozmlouvá.
Není zamilovaný ten, kdo nemiluje navždy.
Moc, která drží města a lidi pohromadě, je čestné zachovávání zákonů.
Každý si sám určuje svůj osud, ale i sám za to platí.
I ten, kdo nikdy nebásnil, přec stát se může silou lásky básníkem.