Každý někoho potřebuje, nic není správné či dobré samo o sobě.
Důkazem vysokého vzdělání je schopnost mluvit o největších věcech nejjednodušším způsobem.
Spálené knihy osvítily svět.