Příroda dala člověku rozum, aby se jí bránil, a srdce, aby se jí neubránil.