Manželství je společenstvím jednoho vládce, jedné vládkyně a dvou nevolníků, což úhrnem činí dvě osoby.
Dětství je období lidského života uprostřed mezi idiotstvím nemluvněte a pošetilostí mládí - vzdaluje vás od hříchů dospělosti a od výčitek svědomí stáří.