Často jsem se ptal sám sebe, jak jde dohromady, že každý má raději sebe než ostatní lidi, ale přesto svým názorům přikládá menší hodnotu než názorům druhých.
Bolest je živa představou o bolesti. Zmobilizujte vůli, donuťte se potlačit onu představu, odvrhněte ji, přestaňte si stěžovat a bolest zmizí.
Štěstí tvého života záleží na druhu tvých myšlenek.
Náš život je takový, jakým ho učiní naše myšlenky.
Jen jedna věc je cenná na světě - aby člověk strávil život v pravdě a spravedlnosti.
Kde člověk upadl, tam musí vstát, aby se opět dostal nahoru.
Svět je změna a život je trvalý protiklad.
Často jsem litoval svých slov, ale nikdy svého mlčení.
Nauč se pozorně poslouchat, co říká druhý, a ze všech sil usiluj vcítit se v myšlení mluvícího.
Cokoli slyšíme, je názor, nikoli fakt. Cokoli vidíme, je úhel pohledu, nikoli pravda.