Je jednodušší bojovat za principy, než s nimi žít.
Neštěstí druhých vzrušuje ty, kteří se sami cítí méněcenní a slabí.
Pocity nejsou argumenty.
Je snadnější bojovat za principy než žít podle nich.
Následuj své srdce, ale nezapomeň si s sebou vzít i svůj mozek
V naší kultuře dokáže být slabost poměrně mocnou zbraní.