Rozkoše lásky jsou pouta, která chvíli svědí a pak bolestně zařezávají.
Láska je jedno z těch utrpení, jež není možno skrývat. Stačí jedno slovo, jeden nepatrný pohled, ba dokonce i mlčení k tomu, aby se projevila v plném rozsahu.
Velkou lásku a její rodnou sestru, velkou nenávist, nemůže ani smrt anulovat - tak jsou obě mocné.
Člověk je vždy unaven tím, že nemiluje.
Jak je politováníhodné, že z lásky zpravidla děláme opak toho, co vlastně chceme!
I kdyby lidé sebevíce toužili po lásce, já nad ní budu stále lkát.
Velký muž vždy touží více po utrpení lásky než po jejích rozkoších.
Žít jen pro sebe - slibují si milenci, aniž vědí, jak je to strastiplné a nudné.
Nelze věřit něčemu, co není předem pochopeno.