Rozumný člověk usiluje o život bez bolesti, ne o život příjemný.
Pravá moudrost je ve štěstí okrasou, v neštěstí oporou.
Největší hloupost je diskutovat o hlouposti s hloupými.
Každý génius má v sobě trochu šílenství.
Nejpozoruhodnější na člověku je jeho schopnost myslet.
Dělat snadno to, co je obtížné pro druhé, je talent. Dělat to, co je nemožné talentu, je dílo génia.
I myšlení občas škodí zdraví.
Myslet lze jen rozumem, ale chápat jen srdcem.
Genialita je procento inspirace a devadesát devět procent potu.
Odvaž se používat vlastní rozum!