Nedívejme se zpět se zlobou, nehledmě kupředu se strachem ale rozhlížejme se s jasným vědomím.