Je třeba žít ve shodě s přírodou.
Vládychtivost je náruživější než všechny vášně. Nikdy nikdo nevykonával hanebně získanou moc dobrým způsobem.
Nenávist mezi blízkými příbuznými bývá obvykle nejprudší.
Vládcové jsou smrtelní, stát však věčný.
V nejzkaženějším státě je nejvíce zákonů.
Převracejí kraje v pustinu, a nazývají to mírem.
Prozíravost a rozvaha jsou vlastnosti, které má mít vojevůdce.
Právo se tolikrát zmenšuje, kolikrát se zvětšuje moc.
Moc není nikdy dostatečně pevná, je-li příliš velká.
Statečně umřít je lepší než si život zachránit.