Všechny dobré věci jsou obtížné a vzácné.
Příroda sama je bůh.