Chovej se ke svým rodičům tak, jak chceš, aby se tvé děti chovaly k tobě.
Jenom se vesele žeňte; dostane-li se ti žena dobrá, budeš vzácnou výjimkou, dostane-li se ti zlá, staneš se filozofem.