Nejste na tomhle světě úplně sami. Je tu i váš bratr.