Dům a statek jest dědictví po rodičích, ale od Hospodina manželka rozumná.