Tady je na vás odevšad vidět. Musíte změnit svůj život.
Nejviditelnější štěstí se nám dává poznat až v okamžiku, kdy je přijmeme do svého nitra.