Věda má každému jednotlivci tolik jisker rozkřísnouti, kolik síla zraku jeho snésti může.
Člověk je vládcem a pánem přírody.