Jen málo slov zní tak pohrdavě jako slovo manžel.
Kdybychom čekali na setkání s ideálem, strávili bychom celý život v čekárně.