Vládce ať nespěchá s trestem, avšak odměnu měl by dát rychle.
Každá chvíle je tím kratší, čím je šťastnější.