Žena má vždy spadeno na něčí duši, ať na mužovu, svého děcka nebo psa. Muži se spokojují s tím, že baží po těle.
Být levicový stejně jako pravicový je jeden z nesčetných způsobů, jež si člověk může vybrat, chce-li se stát imbecilem.
Žít znamená splnit něco, co je nám uloženo, a když se tomu vyhneme, zbavujeme se smyslu žití.
V lásce má větší cenu to, co je dovolené si vzít, než to, co se dává samo.