Co učinilo mé potomstvo pro mne? Nic! Totéž jsem připraven učinit já pro ně.