Závist je průvodkyní slávy a lidé rádi utrhají na cti těm, které vidí příliš vynikat nad průměr.
Mír se zjednává válkou.
Osud každého člověka odpovídá jeho mravům.
Přílišná důvěrnost zpravidla přivádí do neštěstí.