Člověk je omyl přírody.
Manželství je řetěz, k němuž se srdce nikdy nesmí připoutat násilím.
Předpokládáme, že muž s dobrým vkusem nám bude lichotit.
Náhoda za nic neručí!
Největší ctižádostí ženy je vzbudit lásku.
Láska znamená pro ženu mnohem víc než pro muže. Pro ni znamená všecko.
Získat ženu je rozhodně snažší, než se jí zbavit.
Ó, jak krásné, vědět jednu věc, nebo dokonce dvě.
Téměř všichni lidé umírají na svoje léky, nikoli na svoje choroby.
Kdo jednou zradil, marně slibuje věrnost.