Vzdělání není pouhým nashromážděním jednotlivých vědomostí, jako není těstem mouka, voda, sůl, kvasnice atd. dohromady naházené.
Láska ukazuje člověku cíl jeho života. Rozum ukazuje prostředky, jak jej uskutečnit.
Mravnost dnes znamená do velké míry mravnost politickou. Nedělejme rozdíl mezi politikou a mravností.
Naděje v život věčný je základem naší víry životní. Víry říkám proto, že na víře je založený život a práce.
Náboženství je život pod zorným úhlem věčnosti.
Cit ani vůle nejsou argument, chybí-li rozum.