Svou ženu bych si za manželku raději nebral.
Štěstí dá mnohým příliš, nikomu ale dost.
Po smrti sláva pozdě přichází.
Má-li někdo skutečný bol, bez svědků truchlí a sám.
Nemohu společně s Tebou, však ani bez Tebe žít.
Pravým mudrcem je ten, kdo zná vždy míru.