Knihy jsou mrtvým materiálem jen tehdy, dokud do nás nezasejí něco, co v nás vyklíčí a přinese užitek našemu okolí.
Kdo chce pochopit hudbu, nepotřebuje ani tak sluch, jako srdce.