Většina lidí je tak šťastná, jak šťastná se rozhodla být.
Manželství - to není ani peklo, ani ráj, ale prostě očistec.
Politici, to je skupina mužů, kteří kromě zájmů národa mají ještě své vlastní zájmy a kteří alespoň jako skupina jsou o krůček vzdáleni od poctivých lidí.