Je mnoho lidí, kteří čtou jen proto, aby nemuseli přemýšlet.
Bezpečným znakem dobré knihy je, že se nám líbí o to víc, o co jsme starší.