Vědět, že nevím, toť nejlepší. Považovat nevědění za vědění, toť nemoc. Pouze ten, kdo vidí v nemoci nemoc, může se zbavit nemoci.
Není většího zla než nespokojenost s tím, co máme.
Nejmocnější je ten, kdo přemůže sám sebe!
Nejvyšší politickou moudrostí je nečinnost.
Povolaný vládne takto: činí jejich srdce prázdným a jejich tělo statným. Zeslabuje jejich chtění a zesiluje jejich kosti. Dbá o to, aby byli bez vědění a neměli žádosti, a aby se ti, kdo mají vědění, neodvažovali jednat. Dělá nedělání - a vše je v pořádku.
Kdo si cení své cti tak jako svého těla, toho lze pověřit vládou. Kdo miluje lid tak jako své tělo, tomu lze svěřit říši.
Bohatství a postavení plodí pýchu, pýcha vyvolává pohromu.