Minulost je pohlcována přítomností a přítomnost žije jen tím, že rodí budoucnost.