Nejčastěji se stává, že člověk přisuzuje druhým jen takové city, jakých je sám schopen.
Filosof odpovídá na vaši otázku tak, že ani neporozumíte, na co jste se ptali.