Příroda je neúprosná a nepodplatitelná. Je jí jedno, zda je lidem srozumitelný či nepochopitelný smysl jejího konání.
A přece se točí.
Velká kniha přírody je psána matematickou řečí.
Dvě pravdy si nikdy nemohou odporovat.
Teprve smrtí dogmatu rodí se věda.
Nikdy jsem nepotkal nikoho tak hloupého, abych se od něj něčemu nepřiučil.
Nemůžete nikoho nic naučit. Můžete mu nanejvýš pomoci, aby to sám v sobě nalezl.
Necítím se vázán věřit, že tentýž Bůh, který nás obdařil smysly, rozumem a inteligencí, by chtěl, abychom jich nevyužili.
Bible nám říká, jak se dostat do nebe, nikoli jak se nebe pohybuje.
Všechny pravdy je snadné pochopit poté, co jsou objeveny. Potíž je v tom je objevit.