Kníže je prvním služebníkem svého státu.
Kdyby mí vojáci začali přemýšlet, nezůstal by u vojska ani jediný.