Která žena by se oddala mužovu objetí, kdyby věděla a přemýšlela o nebezpečných útrapách porodu a obtížích při výchově dětí?
Který muž by ochotně vlezl do ohlávky manželské, kdyby napřed uvážil všecky nevýhody tohoto života?
Smát se každému slovu nebo činu je vlastností lidí pošetilých, vůbec ničemu se nesmát je znakem lidí hloupých.
Sobě dobře činí, kdo činí dobře svým přátelům.