Mnozí lidé, když dosáhli bohatství, nezbaví se bídy, nýbrž ji jenom vymění za bídu ještě větší.
Protože život o samotě a bez přátel je plný nástrah a strachu, rozum sám nás napomíná, abychom si získávali přátelství.
Dříve hleď, s kým bys jedl a pil, než co bys jedl a pil. Neboť život bez přítele je jako krmení lva a vlka.
Účast neprojevujeme přátelům pláčem, nýbrž starostí o ně.
Z toho všeho, čím moudrost hledí zabezpečit blaženost celého života, je daleko nejdůležitější věcí získání přátelství.
Odmyslíš-li si pohled, tělesné obcování a vzájemný styk, je veta po milostném citu.
Nikomu nemáme závidět, neboť dobří lidé si závist nezaslouží a zlí tím více sami sobě škodí, čím více jim štěstí přeje.
Díky blažené přírodě, že učinila nezbytné věci snadno přístupnými, nesnadné věci pak nikoli nezbytnými.