Jistého přítele poznáš v nejisté situaci.
Dobrý skutek na špatném místě považuji za špatný skutek.