V očích milující ženy je i osel filozofem.
Doufám, že budu studentem až do konce života.
Univerzita rozvíjí všechny vlohy včetně hlouposti.
Veškeré zlo v životě pochází z duševní prázdnoty, nudy, lenosti, a vše to je nevyhnutelné, když si člověk zvykne žít na účet druhých.
Ženy bez mužů vadnou, muži bez žen hloupnou.
Nové lži se poslouchají lépe než staré pravdy.
Zbabělost je vedět, co má člověk dělat, ale nedělat to.
Když nedokážeš ovládnout hněv, ovládne on Tebe.
Nic není lehčí, než klamat a pomlouvat.
Z každé napsané povídky by se měl konec a začátek vyškrtnout. Tam totiž my spisovatelé nejvíce lžeme.