Lidský život je jako železo které se opotřebovává jestliže je užíváš, a které stráví rez jestliže je neužíváš.
Žena má v povaze dělat opak toho, co říká, a říkat opak toho, co dělá.
Přátelství nebudiž roztrženo, ale pozvolna rozpáráno.
Manželství má tu výhodu, že v něm může člověk tělesně milovat, i když duševně nemiluje.
Léčíš-li rány, je bolest na bolest vždy nejlepším lékem.