Nebýt milován, to je smůla, ale nemilovat, to je neštěstí.
První věc, kterou si spisovatel musí osvojit, je v umění předvádět to, co cítí, na to, co chce, aby cítili druzí.
Jsou dvě pravdy a jedna z nich nesmí být nikdy vyslovena.
Nekráčej přede mnou, možná za tebou nepůjdu. Nekráčej za mnou, možná tě nedokážu vést. Kráčej vedle mě a buď můj přítel.