Čestný politik je ten, který zaprodá-li se někomu, zůstane mu také věrný.