Všiml jsem si, že když se lidé ožení, přestanou být zajímaví.
Žárlivost je nedostatek úcty k osobě, kterou milujeme.