Ne přírodě poroučet, přírodu poslouchat!
Příroda se podřizuje jen tomu, kdo se cítí být podřízen jí.
Přátelství násobí radost a dělí žal.
Nehledej velké bohatství, ale takové, jakého můžeš nabýt spravedlivě, užít střídmě, rozdat vesele a opustit ve spokojenosti.
Je to tajemství přírody a politiky, že je leckdy bezpečnější změnit spousty menších věcí než udělat jednu větší změnu.
Z vysokých míst lidé nemohou odejít, když chtějí, a zase nechtějí, když už by to bylo nejen možné, ale i rozumné.