Nejhůř se přesvědčuje žena, která neví, co chce.
Nic sousedy tak nerozděluje, jako blízkost.
Některé děti se chovají tak, jako kdyby neměly rodiče. To proto, že někteří rodiče se chovají tak, jako by neměli děti.